Jaké je životní minimum pro rok 2013?

Zápasíte s penězi a dělá vám problém vyjít od výplaty k výplatě? Zkontrolujte si, jaké je životní minimum vaši domácnosti pro rok 2013, nemáte-li náhodou nárok na některou ze státem vyplácených sociálních dávek.

Částky životního minima pro rok 2013

Životní minimum vaší domácnosti je součtem životních minim jejích jednotlivých členů. Pro letošní rok je částka životního minima jednotlivce stanovena na 3 410 korun.

Pro domácnost o více členech platí, že životní minimum první dospělé osoby v domácnosti činí 3 140 Kč, pro každou další dospělou osobu pak 2 830 Kč, pro nezaopatřené dítě do šesti let věku 1 740 Kč, pro nezaopatřené dítě od šesti do patnácti let věku 2 140 Kč a pro nezaopatřené dítě od patnácti do šestadvaceti let pak 2 450 Kč.

Jaké je životní minimum pro rok 2013?Částky životního minima tak zůstaly zachovány ve stejné výši jako v předchozím roce.

Co se počítá?

Započítat musíte všechny svoje příjmy, ať už ze zaměstnání nebo např. z pronájmu nemovitosti, příjmy z nezávislé činnosti, pobírané výživné.

Do příjmů pro výpočet životního minima však nezapočítávejte příspěvek na bydlení a jednorázové sociální dávky 2013, sociální výpomoc poskytnutou zaměstnavatelem, stipendia, odměny za darování krve, příspěvek na péči pobíraný v okruhu společně posuzovaných osob, příspěvky na mobilitu a zvláštní pomůcky, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který mu náleží ze zdravotních důvodů, atp.

Úřady práce

Pohybují-li se vaše příjmy v zákonem určených násobcích životního minima nebo dokonce pod ním, můžete požádat na místně příslušné pobočce Úřadu práce o výplatu sociálních dávek. Žádosti se musí podat na tiskopisech předepsaných MPSV.

Mezi nejběžněji vyplácené dávky u nás náleží rodičovský příspěvek, pohřebné, dávky pěstounské péče…

Nejplošněji poskytovanou dávkou jsou pak bezesporu dětské přídavky, které jsou u nás odstupňovány podle věku dítěte a náleží každé rodině, jejíž příjem nepřesáhne 2,4 násobek životního minima.

Napsat komentář