Kde získat právní rady zdarma?


Přestože většina z nás má určité právní povědomí, jen malé procento populace se v zákonech skutečně dobře orientuje. Konečně studium na právnické fakultě je dlouhé a obtížné a je na ně všeobecně nahlíženo jako na prestižní záležitost.

Protože však „neznalost zákona neomlouvá“, setkáváme se v životě se situacemi, kdy dobrá rada od právníka je takříkajíc k nezaplacení. Co dělat, nemůžeme-li za ni zaplatit?

Trestní řízení

Dostanete-li se do konfliktu se zákonem a bude proti vám zahájeno trestní stíhání, pak ve většině případů je zastoupení kvalifikovaným právníkem ze zákona nezbytné. Pokud nemáte finanční prostředky na to, abyste jej sami zaplatili, bude vám soudem přidělen tzv. obhájce ex-offo – neboli právník zdarma, který bude před soudem hájit vaše zájmy.

Občansko právní spory

V občansko právních sporech nutnost nechat se zastupovat právním zástupcem nevzniká, často však bývá člověk práva znalý na vaší straně výhodou.

Pokud vám finanční situace neumožňuje zaplatit jej, můžete podat soudu návrh na přidělení právního zástupce zdarma – odůvodněte ji svou neznalostí práva a nemajetností. Např.: Jsem student (nezaměstnaný) bez vlastních příjmů.

V případě nouze nejvyšší, máte-li problém a skutečně se vám nepodaří najít ve svém okolí právníka, který se v něm orientuje a je ochoten pomoci v rámci vašich finančních možností, můžete se vždy obrátit přímo na Českou advokátní komoru, která může, ale nemusí, jste-li bez prostředků, určit advokáta, který vám poskytne služby levněji nebo právní rady zdarma.

Právní porada

Často však není třeba dojít až k soudu, neboť právo prostupuje celý náš běžný život. Prodej, koupě nebo pronájem nemovitosti, větší půjčka, dohoda o výživném – to všechno jsou záležitosti, kdy může rada právníka přijít vhod.

K tomuto účelu existují různé internetové a občanské právní poradny, ovšem pamatujte, že rady zde poskytované mívají často jen orientační charakter.

1 komentář u „Kde získat právní rady zdarma?“

Napsat komentář