Práce mzdové účetní: Jak na to, kde hledat pracovní pozice

Přemýšlíte nad novou prací či rekvalifikací, třeba na pozici mzdové účetní? Pokud vás baví práce s čísly, podívejte se s námi na to, co všechno tato práce obnáší, za co budete zodpovídat a jaké znalosti a dovednosti musí mít.

Stručný popis pozice

Mzdová účetní nebo někdy accountant má na starosti výpočet mezd zaměstnanců společnosti. Každý měsíc proto uzavírá podklady pro výpočet mezd. Kontroluje správnost převodu z docházkového systému, veškeré náležející bonusy, dovolenou, nemoci i změny osobních údajů. Provádí roční uzávěrku, zakládá mzdové listy, kompletuje osobní spis zaměstnance a oznamuje zdravotní pojišťovně.

Práce mzdové účetní

Co je náplní práce mzdové účetní

Na výpočet mzdy shromáždí důležité podklady. Následně při práci používá některý z účetních programů, jako je třeba Pohoda či Money, které umožňují účtování účetních případů, ale i výpočty mezd nebo komunikaci s úřady. Hlavním úkolem mzdové účetní je počítání, zpracování a zaúčtování mezd, kde je třeba zohlednit:

 • Druh pracovního poměru
 • Odvody sociálního a zdravotního pojištění
 • Srážky ze mzdy
 • Odpracovanou dobu
 • Náhrady mzdy při pracovní neschopnosti
 • Dovolenou
 • Sociální dávky
 • Cestovní náhrady
 • Druh a strukturu mzdy
 • Stravovací bonusy apod.

Další povinnosti mzdové účetní

 • Zakládání osobních složek zaměstnanců
 • Provádění kontrolní činnosti dle pokynů a stanovených postupů
 • Zajišťování odměňování zaměstnanců
 • Příprava a realizace účetní závěrky
 • Zpracování a vedení evidence exekucí

Důležité dokumenty pro přijmutí zaměstnance

 • Zápočtový list
 • Potvrzení o kvalifikaci
 • Potvrzení o trestní bezúhonnosti
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • Dokumenty sloužící k uplatnění slev na dani z příjmů

Práce mzdové účetní

Školení a komunikace s úřady

Po vyhotovení pracovní smlouvy a zajištění pracovní lékařské prohlídky, školení BOZP a PO, případně dohody o hmotné odpovědnosti a jiných materiálů, mzdová účetní založí pracovníkovi osobní složku, přihlásí ho do registru zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení, kam každý měsíc zašle formuláře o výši plateb.

Při ukončení pracovního poměru se zaměstnancem, vytvoří mzdová účetní dohodu, zrušení ve zkušební době, okamžité zrušení či výpověď a případnou dohodu o odstupném. Zaměstnanci vyhotoví a předá zápočtový list, proplatí nevyčerpanou dovolenou, vystaví mzdové listy a potvrzení zaměstnavatele pro Úřad práce k posouzení nároku zaměstnance na podporu v nezaměstnanosti a odešle evidenční list důchodového pojištění.

Co musíte jako mzdová účetní znát

Abyste mohli vykonávat profesi mzdové účetní, měli byste mít ukončené minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru nebo absolvovat rekvalifikační kurz na danou pozici. Chcete-li se vzdělávat v této oblasti, přihlaste se na kurz mzdového účetnictví. K výkonu povolání je třeba i některých odborných znalostí a dovedností. Umět si poradit s vyplňováním formulářů a hlášením pro státní orgány, ovládáním programů v počítači, a to nejen mzdových, ale i skladových a podobně.

Práce mzdové účetní

Práce mzdové účetní obnáší i znalosti rozsáhlé problematiky účetnictví, daní, HR a zákonů, například:

 • Orientace v zákoníku práce
 • Znalost daňové problematiky, především oblast daně z příjmů fyzických osob
 • Mzdové doklady, jejich zpracování a evidence
 • Personalistika, mzdy a platy, mzdové a platové předpisy, formy odměňování
 • Odvody zdravotního a sociálního pojištění
 • Znalost výpočtů a vyhodnocování mzdových a prémiových ukazatelů

Práce mzdové účetní a mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví je souhrnem administrativních úkonů, které nějak souvisejí se zaměstnáváním pracovníků. Týkají se zpracování mezd, srážek z nich, daní a dalších odvodů, veškeré personální a mzdové evidence při uzavírání pracovních smluv, případně dohod o provedení práce či pracovní činnosti i jejich ukončování. Nejvíce pracovních pozic najdete na jobs.cz a prace.cz, kde stačí zaslat životopis. Minimální požadované vzdělání je střední s maturitní zkouškou.

Napsat komentář